Meer infos

Meer infos

Ons hoofddoel is het belang van de vakman te beklemtonen. Meermaals per maand vergaderen bestuursmensen (installateurs zoals U zelf) over actuele zaken, problemen en vooral kortingen bij aankopen. Door het grote aantal DELTA T-leden kunnen wij de leveranciers een grote afname beloven terwijl zij over een dubbele zekerheid beschikken. Ze worden contant betaald en weten dat hun materialen enkel aan erkende installateurs CV worden verkocht !
Wat doen we nog :

  • EEN MAAL PER JAAR …

Houden wij onze algemene ledenvergadering waarop al onze coöperateurs uitgenodigd zijn. De balans van het afgelopen jaar wordt er doorgenomen en interessante zaken worden er voorgesteld en besproken.

  • EEN MAAL PER JAAR …

Organiseren wij een gala-avond “LE CHALUMEAU D’OR”

  • REGELMATIG …

Houden wij werkvergaderingen waar nieuwigheden worden voorgesteld en technische uitleg wordt gegeven

  • PROMOTIES…

Houden wij promoties, met of zonder onze leveranciers, ten voordele van onze leden. Ook worden diverse feestelijkheden gehouden waar U, totaal los van de zaken, met vrienden-, collega-installateurs, … van kunt genieten